1. E-BEYANNAME PROGRAM BÖLÜMÜ

        Ana Program Ekranları

http://www.gib.gov.tr/ web sitesinden E-Beyanname bağlantısı tıklandığında, E-Beyanname ana sayfası açılmaktadır.

Ana Sayfadaki Giriş butonuna tıklandığında yeni bir İnternet Browser sayfası açılmakta ve bu ekrandaki "Kullanıcı Kodu", "Parola" ve "Şifre" girildikten sonra "Giriş" butonuna tıklandığında İnternet Vergi Dairesi / E-Beyanname sitesine giriş yapılmaktadır.

Ana sayfada; “Giriş”, “Duyurular“, "Gerekli Programlar", “Gerekli Belgeler”, "Kılavuzlar", “E-Beyanname Hazırlama Kılavuzu“, E-Beyanname Tanıtım Broşürü”, “Otomasyonlu Vergi Daireleri”, “Sık Sorulan Sorular” bağlantıları bulunmaktadır. Bu bağlantılar aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.

 

 

 

        Ana sayfadaki  “DUYURULAR” bölümünde; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu duyurular bulunmaktadır.

 

 

          bağlantısına tıklandığında; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu duyuruların arşivlenmiş bölümlerine ulaşılmaktadır.

 

 

        Ana sayfadaki “GEREKLİ PROGRAMLAR” bağlantısına tıklandığında;

    "WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİ" için; "JRE Kurulum 1.4.2_05", "BDP", "BDP Yardım", "Adobe Reader 6" gerekli kurulum bağlantıları bulunmaktadır.

    "LİNUX (UBUNTU, SUSE, ...) İŞLETİM SİSTEMİ" için; "JRE Kurulum 1.4.2_14", "BDP (tar.gz)", "BDP Yardım (tar.gz)", "Adobe Reader 7" gerekli kurulum bağlantıları bulunmaktadır.

    "PARDUS İŞLETİM SİSTEMİ" için; Depo adresi: https://e-beyanname.mb-ggm.gov.tr/ebyn/bdp_pisi_depo/pisi-index.xml.bz2
    Konsoldan root olarak; # pisi ar gib https://e-beyanname.mb-ggm.gov.tr/ebyn/bdp_pisi_depo/pisi-index.xml.bz2 komutuyla depoyu
bilgisayar sisteminize ekleyebilirsiniz.

    "YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ (Beyana Tabir Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı Olanlar İçin)" ; "BDP" hazırlamaya ve göndermeye yönelik gerekli kurulum bağlantıları bulunmaktadır.
    "AÇIKLAMA" Bölümünde; “JRE (JAVA RUNTIME ENVIRONMENT)",
"BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMI (BDP)”, “BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMI YARDIM (BDP)” ve “ADOBE ACROBAT READER” seçeneklerinden oluşan liste gelmektedir. Kurulmak istenen program, ilgili bağlantıya tıklanarak "File Download" ekranı gelir. Gelen ekrandan “Save” butonuna tıklandığında dosyanın bilgisayara kaydedilecek yeri ve dosya yapısının seçilebileceği “Save As” ekranı kullanılarak bilgisayara kayıt edilmektedir.

         bağlantısına tıklandığında; E-Beyanname ana sayfasına geri dönülmektedir.

 

   

        Ana sayfadaki “GEREKLİ BELGELER” bağlantısına tıklandığında;

ELEKTRONİK BEYANNAME GÖNDERME TALEP FORMU",

"ELEKTRONİK BEYANNAME GÖNDERME ARACILIK YETKİSİ TALEP FORMU",

"BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERİN BEYANNAMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE ARACILIK YETKİSİ TALEP FORMU",

"İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERİN BEYANNAMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE ARACILIK YETKİSİ TALEP FORMU",

ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ”,

ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK SÖZLEŞMESİ” seçeneklerinden oluşan liste gelmektedir. Gerekli Belgelerin görüntüleme işlemi, ilgili bağlantısına tıklanarak gerçekleştirilmektedir

         bağlantısına tıklandığında; E-Beyanname ana sayfasına geri dönülmektedir.

 

 

        Ana sayfadaki “KILAVUZLAR" bağlantısına tıklandığında;

JRE 1.4 (JAVA RUNTIME ENVIRONMENT) KURULUM KILAVUZU”,

"WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİ İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMI KURULUM KILAVUZU",

"PARDUS İŞLETİM SİSTEMİ İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMI KURULUM KILAVUZU",

BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMI KULLANICI KILAVUZU”,

E-BEYANNAME WEB SİTESİ KULLANICI KILAVUZU”,

"VERGİ / CEZA İHBARNAMESİ YASAL HAKLARI" seçeneklerinden oluşan liste gelmektedir.

         bağlantısına tıklandığında; E-Beyanname ana sayfasına geri dönülmektedir.

 

 

JRE 1.4 (JAVA RUNTIME ENVIRONMENT) KURULUM KILAVUZU”,

"WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİ İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMI KURULUM KILAVUZU",

"PARDUS İŞLETİM SİSTEMİ İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMI KURULUM KILAVUZU",

"BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMI KULLANICI KILAVUZU”,

E-BEYANNAME WEB SİTESİ KULLANICI KILAVUZU”,

"VERGİ / CEZA İHBARNAMESİ YASAL HAKLARI" başlıkları tıklandığında "File Download" ekranı gelmektedir. Gelen ekrandan "Save" butonuna tıklandığında, dosyayı bilgisayara kaydetmek için "Save As" ekranındaki dosya yapısı seçilerek işlem tamamlanmaktadır.

 

        Ana sayfadaki “E-BEYANNAME HAZIRLAMA KILAVUZU" bağlantısına tıklandığında; E-Beyanname sistemine dahil olacak uygulamaların, uyması gereken kuralları tanımlayan Uygulama Hazırlama Kılavuzu ve Eklerine ulaşılmaktadır.

 

 

        Ana sayfadaki “E-BEYANNAME TANITIM BROŞÜRÜ” bağlantısına tıklandığında; "E-BEYANNAME'NİN HER ALANDAKİ FAYDALARI" başlıklı açıklama sayfasına ulaşılmaktadır.

 

 

        Ana sayfadaki “OTOMASYONLU VERGİ DAİRELERİ” bağlantısına tıklandığında; VEDOP Otomasyonu ve VEDOP II Otomasyonu bulunan Vergi Dairelerinin gösterildiği harita ekrana gelmektedir.

          bağlantısına tıklandığında; E-Beyanname ana sayfasına geri dönülmektedir.

 

 

        Ana sayfadaki “SIK SORULAN SORULAR” bağlantısına tıklandığında; E-Beyanname uygulaması hakkında Sık Sorulan Sorular ve yanıtları bulunmaktadır.

         bağlantısına tıklandığında; E-Beyanname ana sayfasına geri dönülmektedir.

 

   

1. E-BEYANNAME PROGRAM BÖLÜMÜ

1.1.1. Menüler

1.1.2. Kullanıcıları, Kullanıcı Grupları

Genel kullanıcı profili olarak, Türk Vergi Sistemine dahil vergi vermekle yükümlü ve vergi yükümlüsünün işlemlerini takipten sorumlu olan kişilerdir. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan şifre almış olan kullanıcılar siteyi kullanabilmektedir.

 

1.1.3. Ekran Görüntüleri, Ekran Açıklamaları

İnternet Vergi Dairesi ekranının ana menü görünümü aşağıdaki gibidir. “Paket Gönder, Paket Ara, Beyanname Ara, Değişiklik, Arşiv, Yardım, Görüş/Öneri ve Güvenli Çıkış seçeneklerinden oluşmaktadır. Bu ekranların amaç ve kullanım şekilleri aşağıda açıklanmaktadır.

 

Paket Gönder” ekranında, daha önce “Beyanname Düzenleme Programı” kullanılarak oluşturulmuş paketin E-Beyanname sitesine yüklenmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi'ne gönderilmesi, gönderilen paketin takip edilmesi işlemleri yerine getirilmektedir.

 

Gönderbutonuna basıldığında ekrana “Paket Yükleme” ekranı gelmektedir. Paket Yükleme kısmında "Browse-Gözat" butonuna tıklandığında paketin bilgisayarda bulunduğu dizin görüntülenmektedir. İstenilen paket bu dizinden seçilmektedir. Eğer paketin bilgisayardaki yeri ve adı biliniyorsa, paketin dizin içindeki yeri “Gönderilecek Paketi Seçiniz” alanına yazılarak da paket yükleme işlemi tamamlanmaktadır.

 

 

Paket yüklendikten sonra, "Gönder" butonuna basılarak paket gönderme işlemi tamamlanmaktadır.

Paketin kontrol işlemi, gönderilen beyannamenin Gelir İdaresi Başkanlığı'na ulaşıp ulaşmadığının ve ulaşan paketin yetkililer tarafından yapılan inceleme sonucunda kanunda belirtilen esaslara uygunluğunun kontrolünün yapılmasını içeren işlemlerden oluşmaktadır. Paketin ulaştırılabildiğine dair kontrol işlemi Paket Gönder işleminin yapılması sonrasında ekranda bulunan "Kontrol Et" butonuna basılarak gerçekleştirilir. "Kontrol Et" butonuna tıklandığında paket içinde bulunan beyannamelerde, ilgili mükellef için mükellefiyet kontrolü ve beyannameye ilişkin kontroller sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

 

 

Bu aşamada Başka bir paket yükle bağlantısına tıklandığında; paket Kontrol Et işleminden vazgeçilmekte ve Paket Gönder menüsüne geri dönülmektedir. İlgili ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olmaktadır.

 

Kontrol Et butonuna basıldığında paketin iletilmesine dair bulunan aşağıdaki mesaj ekranı gelmektedir. Bu ekranda, gönderilen paketin Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri tarafından değerlendirilme aşamalarının takibi, “buraya bağlantısının tıklanması ile gerçekleştirilmektedir.

 

 

buraya bağlantısına tıklandığında paket içeriğinde yer alan “Paket İçeriği ekrana gelmektedir.

 

 

        Başarıyla gönderilmiş ve değerlendirme işlemi yetkililer tarafından yapılmış veya devam etmekte olan, mükellefe ait beyannamelerin durumunu ekranın sağında bulunan    başlığı altında takip etmek mümkündür. Durumunda “Onay Bekliyor” yazan beyannamelerin kontrol işlemleri başarıyla tamamlanmıştır. Bu durumda mükellef sonuçlanan beyannameye ilişkin Onay veya Özel Onay vermeli, ya da İptal etmelidir. Bu onaylamanın amacı; gönderilen pakete ilişkin mükellefin son kararı vererek, başından beri takip edilen prosedürü sonuçlandırması ya da iptal etmesine olanak sağlamaktır.

 

 

        Onay, Özel Onay ya da İptal  işlemi için öncelikle en az bir beyannamenin seçilmesi gerekmektedir. Seçme işlemi paket içeriğindeki beyannamenin sol tarafında bulunan kutucukların işaretlenerek seçilmesi ile gerçekleşmektedir. Hepsi seçilmek isteniyorsa Beyanname Türü alanının sol tarafında bulunan kutucuk işaretlenmelidir. Aynı şekilde ilgili kutucuk bir kez daha işaretlendiğinde bütün beyannamelerin seçili olan işaretleri kaldırılmaktadır. Beyanname Onay ve İptal işlemi için birden fazla kutucuk işaretlenerek Çoklu Onay ya da Çoklu İptal işlemi yapılabilmektedir. Ancak Çoklu Özel Onay işlemi yapılamamaktadır.

 

 

Hatalı durumda olan beyannamelere ilişkin bir Onay, Özel Onay ya da İptal işlemi yapılmasına sistem tarafından izin verilmemektedir. Ayrıca Onay Bekleyen veya Hatalı olan tüm beyannamelere ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın inceleme sonuçlarına ait kararına   bağlantısına tıklanarak ulaşılmaktadır.

Onaylama işleminde; Beyannamelerin sol tarafında bulunan kutucuklar işaretlenerek butonuna tıklanması ile beyannameler sırasıyla onaylanmakta ve Onay Sonuçları ekranı görüntülenmektedir.

 

 

Onay sonucunda tahakkuk fişi kesilmiş ise ekranda bulunan    bağlantısına tıklandığında Tahakkuk Fişi aşağıdaki şekilde görüntülenmektedir.

 

 

1.1.3.1.4 Beyanname Özel Onay (Damga Vergisinden Muafiyet, İhtirazi Kayıt, Pişmanlık Talepli, Kanuni Süresinden Sonra, Düzeltme Beyannamesi)

Damga Vergisinden Muafiyet, İhtirazi Kayıt, Pişmanlık Talepli, Kanuni Süresinden Sonra ve Düzeltme Beyannamesi tahakkuklarının kesilebilmesi için, beyannameleri  Özel Onay seçeneği ile onaylamak gerekmektedir. “DVM”, “İHT”, “PIS”, “KSS” ve “DZT” kutucukları, ilgili beyannameler için işaretlenerek   butonuna basıldığında, Tahakkuk  (varsa buna bağlı Ceza İhbarnameleri ve Ceza Tahakkukları) kesilmektedir.

 

 

Pişmanlık Talepli” ve “Kanuni Süresinden Sonra” seçenekleri seçilmesi durumunda, onaylanmak istenen beyanname için ihbarname bilgilerinin girildiği ekran gelmektedir.

 

 

Mükellef Gurubu” liste kutusundan mükellefin durumuna uygun olarak;

Sermaye Şirketleri”,

Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı”,

İkinci sınıf tüccarlar”,

Yukarıdakiler dışında beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar”,

Kazancı basit usulde vergilendirilenler”,

Gelir vergisinden muaf esnaf” bilgilerinden birinin seçilmesi zorunludur.

  butonuna kesilecek olan Tahakkuk miktarı, varsa buna bağlı Ceza İhbarnameleri ve Ceza Tahakkuk miktarları görüntülenmektedir. "Tamam" butonuna basıldığında ise  beyanname onaylanmakta ve Tahakkuk (varsa buna bağlı Ceza İhbarnameleri ve Ceza Tahakkukları) kesilmektedir. "Vazgeç" butonuna basıldığında beyanname onaylama işleminden vazgeçilmekte ve "Özel Onay Verilecek Beyannameler" alanına geri dönülmektedir.

213 sayılı V.U.K 376. maddesine istinaden ceza indirim talebi, 352. ve 355. maddeler için iki seçenekle kullanıcının talebine açılmıştır.

Pişmanlık Talepli seçilmiş ise gelecek mesajlar;

- Süresinden sonra Pişmanlık Talepli verilen beyanname için hesaplanacak tahakkuk miktarı ................TL'dir.
- 213 Sayılı V.U.K ‘nun 352.maddesi kapsamında kesilecek birinci derece bir kat usulsüzlük ceza miktarı .............TL'dir.
- 213 Sayılı V.U.K ’nun Mükerrer 355.maddesi kapsamında kesilecek Özel usulsüzlük ceza miktarı ..............TL'dir.
- 213 Sayılı V.U.K ’nun 352.maddesi kapsamında kesilecek Usulsüzlük Cezası için V.U.K ’nun 376.maddesi kapsamında talep edilen indirim sonrası hesaplanacak tahakkuk miktarı ...........TL'dir.
- 213 Sayılı V.U.K ’nun Mükerrer 355.maddesi kapsamında kesilecek Özel Usulsüzlük cezası için V.U.K ’nun 376.maddesi kapsamında talep edilen indirim sonrası hesaplanacak tahakkuk miktarı ...........TL'dir.

 

 

Kanuni Süresinden Sonra seçilmiş ise gelecek mesajlar;

- Kanuni Süresinden Sonra verilen beyanname için hesaplanacak tahakkuk miktarı ................TL'dir.
- 213 Sayılı V.U.K ‘nun 352.maddesi kapsamında kesilecek birinci derece iki kat usulsüzlük ceza miktarı .............TL'dir.
- 213 Sayılı V.U.K ‘nun 344.maddesi kapsamında kesilecek Vergi Ziyaı ceza miktarı .............TL'dir.
- 213 Sayılı V.U.K ’nun Mükerrer 355.maddesi kapsamında kesilecek Özel usulsüzlük ceza miktarı ..............TL'dir.
- 213 Sayılı V.U.K ’nun 352.maddesi kapsamında kesilecek Usulsüzlük Cezası için V.U.K ’nun 376.maddesi kapsamında talep edilen indirim sonrası hesaplanacak tahakkuk miktarı ...........TL'dir.
- 213 Sayılı V.U.K ’nun 344.maddesi kapsamında kesilecek Vergi Ziyaı cezası için V.U.K ’nun 376.maddesi kapsamında talep edilen indirim sonrası hesaplanacak tahakkuk miktarı ...........TL'dir.
- 213 Sayılı V.U.K ’nun Mükerrer 355.maddesi kapsamında kesilecek Özel Usulsüzlük cezası için V.U.K ’nun 376.maddesi kapsamında talep edilen indirim sonrası hesaplanacak tahakkuk miktarı ...........TL'dir.

 

 

Düzeltme Beyannamelerinde;

 

 

Bu alandan sonra, verilen Düzeltme Beyannamelerinin gerekçesinin girildiği ekran kullanıcı tarafından doldurulmaktadır.

 

 

Bu aşamalardan sonra    butonuna basıldığında Tahakkuk (varsa buna bağlı Ceza İhbarnameleri ve Ceza Tahakkukları) kesilmektedir.

 

 

Onay sonucunda tahakkuk fişi kesilmiş ise ekranda bulunan   bağlantısına tıklandığında Tahakkuk Fişi aşağıdaki şekilde görüntülenmektedir.

 

 

Beyannameye ilişkin ihbarnameleri görmek için    bağlantısına tıklandığında kesilen Ceza İhbarnameleri ve Ceza Tahakkukları aşağıdaki şekilde görüntülenmektedir.

 

 

İptal işleminde; Onay Bekliyor durumundaki beyanname için, butonuna tıklandığında aşağıdaki ekran görüntülenmekte ve beyanname İptal edilmektedir.

 

Paket Ara” ekranında gönderilen paketler sorgulanmaktadır. “Paket Sorgu Kriterleri” iki ana başlık altında toplanmış bulunmaktadır.

Tarih Aralığı” sorgu kriteri, belirli bir tarih aralığında gönderilmiş olan beyannameleri görüntülemek için kullanılmaktadır.

Durum” sorgu kriteri, gönderilmiş paketlerin durumlarını baz alarak sorgulama yapmak için kullanılmaktadır. Beyannameler durumlarına göre “Hatalı”, “Kontrol Bekliyor” ve “Kontrol Edildi” şeklinde gruplandırılmaktadır.

 

 

Tarih Aralığı ile Sorgulama

Paketlerin E-Beyanname sistemine gönderilme tarihleri baz alınarak yapıldığı sorgulama çeşididir. Bu sorgulamada tarih aralığı Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi olarak gösterilmektedir. İstenen tarih aralığı belirlendikten sonra Sorgula butonuna basıldığında ekrana, seçilen tarih aralığında gönderilen beyannamelerin listesi gelmektedir.

Durumu Kontrol Bekliyor olan beyannameler için paketin sol tarafında bulunan kutucuk işaretlenerek butonuna tıklandığında paket içinde bulunan beyannamelerde, ilgili mükellef için mükellefiyet kontrolü ve beyannameye ilişkin kontroller sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Paket Kontrol işleminin açıklaması 1.1.3.1.1 Paket Kontrol başlığı altında detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

 

 

Tarih aralığının belirlenmesinde Başlangıç ve Bitiş Tarihlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Tarihlerin belirlenme işlemi, "Başlangıç Tarihi" ve "Bitiş Tarihi" kutucuklarına bitişik olarak bulunan Üç Nokta butonuna basılarak gerçekleştirilmektedir.

 

 

   butonuna basıldığında; ekranda Başlangıç veya Bitiş Tarihinin belirlenmesi için kullanılacak olan tarih seçim penceresi gelmektedir.

 

 

Bu işlemin yapılması ile, istenen tarih aralıkları ana ekranda belirmektedir. Bu Yıl/Ay/Gün seçme işlemi hem başlangıç tarihinin belirlenmesi hem de bitiş tarihinin belirlenmesi için tek tek yapılmaktadır.

 

Duruma göre Sorgulama

Durum sorgulama kriterinde paketin "Hatalı, Kontrol Bekliyor, Kontrol Edildi" olma özelliklerini baz alarak yapılan sorgulama çeşididir. Önceden gönderilmiş olan beyannamelerde bu üç olası seçenekten bir tanesi için sorgulama yapılabilmektedir. Duruma göre sorgulama işlemi tek başına yapılamamaktadır. Durum sorgulama kriterinin yanında Tarih Aralığı kriterinin de seçilmesi gerekmektedir.

 

 

Beyanname Düzenleme Programı” ile paket haline getirilen birden fazla beyannamenin durumunu sorgulamak amacıyla kullanılmaktadır. Böylece mükellef belli vergilendirme dönemlerine ait birden çok beyannameyi ve bunların hangi durumda bulunduklarını sorgulayabilmekte ve bu beyannamelerle ilgili bilgi alabilmektedir. “Beyanname Ara” ekranının görünümü aşağıdaki şekildedir.

 

 

Yukarıdaki ekrandan da takip edilebileceği üzere “Beyanname Ara” ekranına ait sorgu kriterleri yedi ana başlıktan oluşmaktadır. Bu sorgu kriterlerinde “Vergi Kimlik Numarası”, “T.C. Kimlik Numarası“, “Beyanname Türü”, “Vergilendirme Dönemi”, “Vergi Dairesi / Malmüdürlüğü”, “Yükleme Tarih Aralığı” ve “Durum” üzerinden yapılmaktadır.

İstenen arama kriterine ait sol tarafındaki kutucuğun Mouse yardımıyla seçilmesi gerekmektedir. Beyanname arama ekranında, arzu edilen arama için birden fazla kriter aynı anda seçilebilmektedir. Özetle, bu işlemden sonra yapılması gereken seçilen sorgulamaya ait sınırların belirlenmesidir. Bu yedi sorgu kriterinin ne işe yaradıkları ve nasıl doldurulmaları gerektiği aşağıda sırasıyla gösterilmektedir.

 

Vergi Kimlik Numarasına Göre Beyanname Arama

Mükellefin Vergi Kimlik Numarası üzerinden yapabildiği beyanname sorgulama işlemidir. Bu kriter seçilerek mükellefin önceden Vergi Kimlik Numarası girerek gönderdiği beyannamelere ait bilgilere ulaşılması mümkündür. Mükellef bu kriteri seçtikten sonra sağ tarafında bulunan kutucuğa Vergi Kimlik Numarası girerek sorgulamasını gerçekleştirebilmektedir.

 

 

Sorgulama işleminin yapılması ile önceden gönderilen beyannamelerin Onaylanıp Onaylanmadığına, İptal edilip edilmediğine beyannamenin hangi Vergiye ait olduğuna, beyannameye ait Mesajlara, beyannamenin Türüne, girilmişse T.C. Kimlik Numarasına, hangi Vergi Kimlik Numarasına ve mükellefin Vergi Dairesindeki Ad Soyad / Unvan bilgisi kayıtlarına, gönderilen Vergi Dairesine, Vergilendirme Dönemine ve son olarak da hangi Durumda olduğuna ulaşmak mümkündür. Bu tür bir kriter sorgulamanın sonucu “Beyanname Listesi” ekranı aşağıdaki gibi olmaktadır.

 

 

Bu ekranda onaylanan beyannamelerin yanı sıra, onaylanmayı bekleyen veya iptal edilmesi istenen onaylanmamış beyannameler de görüntülenmektedir. Onaylanmamış veya İptal edilmek istenen beyannameler butonları yardımıyla onaylanabilmekte veya iptal edilebilmektedir.

 

 

Beyanname Listesi alanında mükellefe ait beyanname bilgileri görüntülenmektedir  ve   bağlantılarına tıklandığında mükellefin Beyannamesi ve Tahakkuku "Acrobat Reader" yardımıyla görüntülenmekte ve yazıcıdan çıktısı alınabilmektedir.

 

 

İHB bağlantısına tıklandığında mükellefe ait kesilmiş İhbarnameler görüntülenmektedir.

 

 

Düzenlenen ihbarnamelere ait kesilmiş bir Ceza Tahakkuku varsa bunun görüntülenmesi, “Ceza Tahakkukları” alanındaki ilgili bağlantısına tıklanarak sağlanmaktadır.

 

 

İhbarnameler listesindeki ilgili bağlantılara tıklanarak düzenlenmiş olan Ceza İhbarnamesi, “Acrobat Reader” programı yardımıyla görüntülenmekte ve yazıcıdan çıktısı alınabilmektedir.

 

 

3073 ve 3074 vergi kodlu ceza ihbarnameleri iki ayrı ihbarname olarak düzenlenmektedir.

 

 

T.C. Kimlik Numarasına Göre Beyanname Arama

Mükellefin T.C. Kimlik Numarası üzerinden yapabildiği beyanname sorgulama işlemidir. Bu kriter seçilerek mükellefin önceden T.C. Kimlik Numarası bilgisi girerek gönderdiği beyannamelere ait bilgilere ulaşılması mümkündür. Mükellef bu kriteri seçtikten sonra sağ tarafında bulunan kutucuğa T.C. Kimlik Numarasını girerek sorgulamasını gerçekleştirebilmektedir.

 

 

Beyanname Türüne Göre Beyanname Arama

Aranacak beyanname, Beyanname Türü baz alınarak sorgulama işlemi ile gerçekleştirilmektedir. Beyanname Türüne göre sorgulama kriterinin görünümü aşağıdaki gibi olmaktadır. Beyanname Türü”  liste kutusundan istenilen beyanname türü seçilmektedir. Sorgulamanın sonucu ile “Beyanname Listesi” ekranı gelmektedir.

 

 

Vergilendirme Dönemine Göre Beyanname Arama

Aranacak beyanname, Vergilendirme Dönemi baz alınarak sorgulama işlemi ile görüntülenebilmektedir. Vergilendirme Dönemine ilişkin beyanname sorgulama kriterinin görünümü aşağıdaki gibi  olmaktadır. “Vergilendirme Dönemi” liste kutusundaki ay ve yıl bulunan kutucuklara tıklanarak, sorgulanacak olan vergilendirme döneminin seçilmesi gerekmektedir.

 

 

Vergi Dairesi / Malmüdürlüğü'ne Göre Beyanname Arama

Beyannamenin ait olduğu Vergi Dairesi / Malmüdürlüğü bazında sorgulama yapılabilmektedir. Sorgulama kriterlerini içeren ekran aşağıda yer almaktadır. Beyannamenin ait olduğu vergi dairesi, kriterin en sağında bulunan kutucuğun tıklanması ile seçilebilmektedir.

 

 

Yükleme Tarih Aralığına Göre Beyanname Arama

Beyannamelerin Yükleme Tarihlerine göre bu sorgulama kriteri kullanılmaktadır. Yükleme Tarih Aralığına göre sorgulama kriterinin görünümü aşağıdaki gibi olmaktadır. Ekranda Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi'nin yanında bulunan üç noktalı kutucuğa    tıklanarak tarih aralıkları belirlenmektedir.

 

 

Duruma Göre Beyanname Arama

Daha önce yollanan beyannamelerin durumunun “Hatalı”, “Onay Bekliyor”, “Onaylandı” ve “İptal” olmasına bağlı olarak sorgulama yapılabilmektedir. Duruma göre sorgulama kriterinin görünümü aşağıdaki şekildedir.

 

Değişiklik menüsünde "Şifre Değişikliği", "Parola Değişikliği" ve "Bilgi Değişikliği" seçenekleri bulunmaktadır. Vergi Dairesinden alınmış olan E-Beyanname Kullanıcı Şifre ve Parolası bu menü kullanılarak değiştirilebilmektedir.

 

 

Şifre Değişikliği

Şifre değişikliği ekranı kullanılarak Kullanıcı Şifresi değiştirme işlemi gerçekleştirilmektedir. Ekrandaki alanlar doldurulup, "Değiştir" butonuna basıldığında şifre değiştirme işlemi gerçekleştirilmektedir.

E-Beyanname sisteminde, Güvenliğiniz için şifrenizi periyodik olarak 60 (Altmış) günde bir değiştirmeniz gerekmektedir. Bununla ilgili olarak ekrana Şifre Değişiklik menüsü gelmekte ve kullanıcı şifresinin değiştirilmesi istenmektedir.

 

 

 

Parola Değişikliği

Parola değişikliği ekranı kullanılarak Kullanıcı Parolası değiştirme işlemi gerçekleştirilmektedir. Ekrandaki alanlar doldurulup, "Değiştir" butonuna basıldığında parola değiştirme işlemi gerçekleştirilmektedir.

 

 

Bilgi Değişikliği

Bilgi değişikliği ekranı kullanılarak Kullanıcı Bilgisi değiştirme işlemi gerçekleştirilmektedir. Ekrandaki alanlar doldurulup, "Değiştir" butonuna basıldığında bilgi değiştirme işlemi gerçekleştirilmektedir

 

Site kullanımında performansı arttırmak amacıyla, 01.01.2008 tarihinden önce gönderilmiş olan paket ve beyannameler arşivlenmiştir. 01.01.2008 tarihine kadar E-Beyanname sistemi kullanılarak gönderilmiş olan paket ve içlerindeki beyannamelere, yapılan arşivleme çalışması nedeniyle bu kulakçıktan ulaşılmaktadır.

 

 

Paket Ara

Paket Ara ekranında; 01 Ocak 2008 tarihine kadar gönderilen paketler sorgulanmaktadır. “Paket Sorgu Kriterleri” üç ana başlık altındadır.

Tarih Aralığı” sorgu kriteri, belirli bir Tarih Aralığında gönderilmiş beyannameleri görüntülemek için kullanılmaktadır. Ekranda Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi’nin yanında bulunan üç noktalı kutucuğa    tıklanarak tarih aralıkları belirlenmektedir.

Durum sorgu kriteri, gönderilmiş paketleri Durumlarını baz alarak sorgulama yapmak için kullanılmaktadır. Beyannameler Arşivde durumlarına göre “Hatalı” ve “Kontrol Edildi” şeklinde gruplandırılmaktadır.

 

Beyanname Ara

01 Ocak 2008 tarihine kadar, “Beyanname Düzenleme Programı” ile paket haline getirilen birden fazla beyannamenin durumunu sorgulamak amacıyla kullanılmaktadır. Böylece mükellef belli vergilendirme dönemlerine ait birden çok beyannameyi ve bunların hangi durumda bulunduklarını sorgulamakta ve bu beyannamelerle ilgili bilgi alabilmektedir. "Arşiv Beyanname Ara" ekranlarının kullanımı, "Beyanname Ara" ekranlarının kullanımı ile aynı olup “1.1.3.3 Beyanname Ara Ekranı konu başlığında detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.

Yardım düğmesine tıklandığında; E-Beyanname sitesinin kullanımını anlatan ebynyardım sayfası açılmaktadır.

 

Görüş/Öneri sayfası ile Yeni E-Beyanname ile ilgili her türlü görüş, öneri ve şikayetlerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Sisteme kayıtlı bir E-Posta adresiniz varsa, E-Posta alanında otomatik olarak görüntülenecektir. E-Posta alanındaki adres değiştirebilmektedir. Geçerli bir E-Posta adresi girilmesi gerekmektedir. E-Posta, Konu ve Görüş/Öneri alanları boş bırakılamamaktadır. Gönder butonuna tıklandığında, yazmış olduğunuz Görüş/Öneri sistem yöneticilerine iletilmektedir.

 

 

Güvenli Çıkış butonu; E-Beyanname sitesinden doğru şekilde çıkışı sağlamaktadır. İnternet Browser kapatılarak siteden çıkılması durumunda, kullanıcı belli bir süre için siteye tekrar girememektedir. Bu sorunla karşılaşmamak için siteden,    bağlantısı kullanılarak çıkılması gerekmektedir.

 

 

1.1.4. Mesajlar ve Uyarılar

Gönderilen beyannameye ait en az bir hata veya uyarı varsa mesajlar,    bağlantısına tıklanarak görüntülenmektedir.

 

 

1.1.5. Özel Tuşlar

 

E-Beyanname sistemi için tanımlanmış Özel Tuş bulunmamaktadır.